HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

ROTTINGSGASSEN

De belangrijkste gassen die vrijkomen bij rotting van organisch materiaal zijn methaan, kooldioxide, waterstofsulfide en ammoniak. Soms kan ook blauwzuurgas ontstaan, zoals in mestgassen wanneer de dieren voedsel hebben gegeten waarin spoortjes cyanide zaten.

Op de sub pagina's van de deze "Rotting"-pagina zijn van de genoemde gassen de meest relevante kenmerken weergegeven. Voor zover de gassen een verstikkend of vergiftigend effect op het lichaam hebben, zijn ook de effecten en de gevolgen vermeld.